Centrum Zrównoważonej Gospodarki Odpadami jest jednostką stanowiącą pomost pomiędzy nauką i przemysłem. Jesteśmy bardzo blisko związani z wieloma gałęziami przemysłu w sektorze energetyki, górnictwa, hutnictwa, paliw i szeroko rozumianej ceramiki. Nasz działalność skupia się na opracowywaniu przyjaznych środowisku technologii wytwarzania użytecznych materiałów łącząc odpady z różnych sektorów przemysłowych.

Nasza wiedza z zakresu inżynierii materiałowej i chemicznej oraz szerokie rozeznanie w rynku materiałów odpadowych pozwala stworzyć użyteczny materiał, czasami wyłącznie z odpadów, jak chociażby odporne na korozję spoiwo z popiołów fluidalnych i stłuczki szklanej.

Jeśli produkujesz jakikolwiek odpad, który może wydawać się bezużyteczny, i nie wiesz co z nim albo po prostu chcesz uczynić swoją technologię bardziej wydajną lub przyjazną środowisku zwróć się do nas. Mamy w tym długoletnie doświadczenie.

Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Jeśli masz ambicje aby polepszyć komfort życia społeczeństwa, zadbać o czyste powietrze i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego my możemy Ci w tym pomóc.

Współpracę z CZGO możesz podjąć na zasadzie zlecenia badań, barteru, wspólnego projektu lub na innych zasadzach, które będą odpowiadać obu stronom.

Jesteśmy naukowcami działającymi dla idei, nie dla zysku. Chcemy, żeby świat który sami stworzyliśmy stawał się bardziej przyjazny dla wszystkich, którzy w nim żyją.

Sami tego nie zrobimy, ale chcemy pomóc. A Wy możenie pomóc nam.

MISJA, WIZJA, WARTOŚCI

Nasza misja oraz kluczowe wartości, które są podstawą budowania sukcesu „Centrum”

Nasza misja

Zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania odpadów przemysłowych oraz ich form składowania na środowisko naturalne poprzez opracowywanie innowacyjnych technologii recyklingu

„Chcemy, aby dzisiejszy odpad stał się surowcem jutra”

Nasza wizja

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla firm w procesie doradztwa i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania pozostałości procesów produkcyjnych i innych trudnych materiałów, dzieląc się naszym globalnym doświadczeniem na poziomie lokalnym.

Klientów oraz zadania nam przez Nich zlecone stawiamy w centrum naszej działalności. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu oraz indywidualnemu podejściu do każdego zadanego nam problemu, zaproponowane metody staną się dla Klienta „najwyższą możliwą stopą zwrotu z inwestycji”, którą będzie współpraca z „Centrum”.

Nasze podstawowe wartości

Określiliśmy kluczowe wartości, które pomagają nam we właściwej realizacji naszej misji.

Wierzymy, że:  nasza wiedza i jej wykorzystanie, innowacyjność, zaangażowanie oraz praca zespołowa gwarantują najlepsze możliwe wypełnienie zadań stawianych sobie przez „Centrum”. 

Innowacyjność

Stanisław Staszic powiedział: „Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. I uczeni potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w towarzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom i rękodziełom oświecenia, ułatwienia kierunku postępu”.

Elastyczność w myśleniu, kreatywność, poszukiwanie odpowiedzi – te cechy posiadamy i to nas wyróżnia. W dzisiejszym, ciągle zmieniającym się świecie i przy nieustannie ewoluujących potrzebach, innowacyjność i nieszablonowe myślenie są kluczem do sukcesu. Można błądzić po bezdrożach we mgle lub świadomie schodzić z utartych szlaków i tam znajdować nowe możliwości. Tym właśnie AGH szczyci się od wielu lat.

Współpraca – praca zespołowa.

Dla ludzi kompetentnych, posiadających wiedzę i doświadczenie nie ma problemów nie do rozwiązania. Razem z Klientami oraz partnerami w zakresie badań nad określonym problemem możemy osiągnąć najlepsze rezultaty. Praca zespołowa to nasz przepis na sukces.

Wiedza i możliwości

Infrastruktura, wyposażenie, zaplecze techniczne i badawcze są na pewno naszym wielkim atutem. Jednak za tym wszystkim stoją ludzie, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem zbudowali markę AGH, która jest fundamentem dalszego rozwoju. Mamy wielkie możliwości, które ciągle poszerzamy. Chcemy je zaoferować naszym Klientom, aby dzięki nam zwiększyli efektywność swoich przedsiębiorstw, zmniejszyli zużycie surowców mineralnych oraz przestrzeni i środków na budowę, utrzymywanie i powiększanie składowisk odpadów, które i tak najczęściej są tylko rozwiązaniem doraźnym.

Zaangażowanie i dbałość o detale

Praca w AGH to nie tylko prestiż, ale i odpowiedzialność za zbudowany przez lata wizerunek tej uczelni. Etyka prowadzenia badań, świadomość społeczna pozwalają budować trwałe zaufanie na którym opiera się dobra współpraca.

Zrównoważony rozwój wymaga zrównoważonego zarządzania. Uznajemy swoją odpowiedzialność za rezultaty naszej działalności, gdyż tak jak nasi klienci, żyjemy na tej samej planecie, którą chcemy uczynić bardziej nowoczesną ale i czystą. Wspólnie sprawiamy, że świat staje się lepszym miejscem do życia